CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM ĐỨC

Trụ sở chính: Khối 4, Thị Trấn Tây Sơn, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam
Văn phòng đại diện: Tầng 2, tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Điện thoại: +84 2382 22 6666
Fax: +84 2386 25 7777
Email: tdbusiness@tamducjsc.com.vn