Thiếc thỏi 99,95% Sn

  • Thành phần chính: 99,95% Thiếc.
  • Hình dạng: Thỏi.
  • Đóng gói: 1 tấn/kiện tương đương 40 thỏi/kiện.
  • Số lượng: 15 tấn/container 20ft.
  • Công suất nhà máy: 40-100 tấn/tháng.