Đũa

  • Chất liệu: Tre
  • Kích cỡ: 5/6 mm X 18/20 cm
  • Loại: A & B
  • Đóng gói: 21kg/PP.
  • Nguồn gốc: Việt Nam.