Chân hương

  • Chất liệu: Tre
  • Kích cỡ: 1.3 mm X 21/22/23 cm
  • Loại: A
  • Đóng gói: 30 kg/ túi PE.
  • Khối lượng: 14 tấn/ cont 20ft.
  • Nguồn gốc: Việt Nam.