Showing all 3 results

Sản Phẩm Từ Tre

Chân hương

 • Chất liệu: Tre
 • Kích cỡ: 1.3 mm X 21/22/23 cm
 • Loại: A
 • Đóng gói: 30 kg/ túi PE.
 • Khối lượng: 14 tấn/ cont 20ft.
 • Nguồn gốc: Việt Nam.

Sản Phẩm Từ Tre

Đũa

 • Chất liệu: Tre
 • Kích cỡ: 5/6 mm X 18/20 cm
 • Loại: A & B
 • Đóng gói: 21kg/PP.
 • Nguồn gốc: Việt Nam.

Sản Phẩm Từ Tre

Xiên tre

 • Chất liệu: Tre
 • Kích cỡ: 2.5/3 mm X 15/20/25 cm
 • Loại: A & B
 • Đóng gói: 50, 100, 500 chiếc/ túi PE hoặc 100 Đôi/ túi PE.
 • Nguồn gốc: Việt Nam.